Hakukoneoptimointi parantaa löytymistä

Hakukoneoptimointi on tehokas tapa nostaa verkkopalvelusi löytymistä. Optimointi tarkoittaa verkkopalvelun sisällön ja lähdekoodin muokkaamista hakukoneiden paremmin ymmärtämään muotoon.
Useimmat yritykset haluavat verkkopalvelulleen mahdollisimman paljon käyttäjiä. Se onnistuu, kun yrityksen verkkosivu sijoittuu hakukoneiden hakutuloksissa mahdollisimman korkealle. Kun sijoitus hakutuloksissa paranee, oikeanlaiset kävijät löytävät sivulle.
Oikein optimoitu verkkopalvelu saa näkyvyyttä juuri niillä hakusanoilla, joilla yrityksesi kohderyhmään kuuluvat hakevat tietoa eri yritysten tuotteista ja palveluista. Näin hakukoneoptimointi kasvattaa erityisesti laadukkaiden, juuri sinun yrityksesi kohderyhmään kuuluvien kävijöiden määrää. Silloin aikaisempaa suurempi osa sivuston kävijöistä päättää ostaa sinun yritykseltäsi eikä hakutuloksissa huonomman sijan saavilta tai huonommalla viestillä näkyviltä kilpailijoiltasi.

Hakukoneoptimoinnissa huomioitavaa

Saavutettavat tulokset vaihtelevat aina toimialan kilpailutilanteen mukaan. Jos alalla on vähän yrityksiä tai verkkosivustoja, saavutat todennäköisesti hyvän sijoituksen suhteellisen helposti.
Jos taas sivustollasi on paljon kilpailijoita, tilanne on huomattavasti hankalampi. Silloin hyvät tulokset todennäköisesti edellyttävät huomattavasti laajempaa hakukoneoptimointia.

Selvitä todelliset hakusanat

Ota selvää siitä, mitä hakusanoja potentiaaliset asiakkaasi käyttävät etsiessään hakukoneesta ratkaisuja ongelmiinsa. Hakukoneoptimointia ei kannata toteuttaa sanoille, joilla kukaan ei hae, tai jotka eivät tuota kauppaa.

Käytä sivujen otsikointia (title-elementti) oikein

Sivun tekstissä käytetään kahta erilaista otsikkoa: toinen otsikko näkyy varsinaisessa sisällössä (tekstiotsikko). Toinen, hakukoneoptimoinnin kannalta vielä tärkeämpi ns. title-otsikko näkyy verkkoselaimen yläpalkissa.
Kiinnitä huomiota sivujen otsikointiin, sillä hakukoneet arvostavat title-otsikon sisällön korkealle. Sivun otsikon tulee kuvata sivuston sisältöä tai tarkoitusta, sekä sisältää tärkeitä hakusanoja.
Otsikon tulisi olla sivukohtainen. Koska otsikko esitetään myös hakukoneen tuloksissa sivun otsikkona, kannattaa siitä tehdä myös käyttäjiin vetoava.

Kirjoita houkutteleva kuvaus (meta description)

Käytä jokaisella verkkopalvelun sivulla yksilöllistä kuvaustekstiä (lähdekoodin meta description -teksti), joka kuvailee lyhyesti kyseisen sivun sisällön.
Hakukoneet esittävät kuvaustekstin hakutulosten yhteydessä. Siksi kuvauksen tärkein tarkoitus on saada hakukoneen käyttäjä napsauttamaan sivustollesi johtavaa linkkiä.
Houkutteleva kuvausteksti yhdessä hyvän sijoituksen kanssa saattaa kerätä enemmän vierailijoita sivuille kuin hakutuloslistan ykkössija.

Käytä hakusanoja tekstisisällössä

Hakukoneet painottavat sivujen sisällön arvioinnissa sivun alkuosaa. Siksi sivujen alkuun kannattaa kirjoittaa hakusanoja sisältävä tekstiosuus. Muita hyviä paikkoja hakusanoille ovat kappaleiden alut ja väliotsikot.
Jos haluat sijoittua hyvin sanalla "villasukka", tulee tämän sanan esiintyä perusmuodossaan aihetta käsittelevällä sivullasi. Hakukoneet tunnistavat nykyään myös taivutettuja sanamuotoja. Tämä ei kuitenkaan toimi vielä erityisen hyvin. Sen vuoksi tekstissä kannattaa käyttää myös taivutettuja muotoja: villasukan, villasukat jne.

Älä käytä hakusanoja liikaa

Älä sorru liioitteluun lisätessäsi hakusanoja tekstiin ja otsikoihin. Ensisijaisesti tekstin tulee olla käyttäjälle luettavaa ja selkeää, sillä hakukoneet pyrkivät arvioimaan sivuja mahdollisimman inhimillisesti.
Käyttäjät silmäilevät verkkosivuja: he lukevat kenties vain pari ensimmäistä virkettä, väliotsikot ja lihavoidut tekstit. Näiden on annattava sisällöstä riittävän hyvä käsitys.
Liiallisella hakusanojen käytöllä voi olla haitallinen vaikutus hakutuloksiin, sillä hakukone tunnistaa, mikäli hakusanoja on siroteltu tekstiin liikaa. Hyvä hakukone ei ohjaa lukijoita huonoille sivustoille.

Pidä navigointi yksinkertaisena

Monesti nykyaikaiset verkkopalvelut on toteutettu runsaiden graafisten elementtien avulla. Kuitenkin navigaatio tulisi aina toteuttaa tekstimuotoisena, koska hakukoneet ymmärtävät tekstiä, eivätkä kuvia.
Sen vuoksi kuvien, Flash-animaatioiden, Java- ja ActiveX-skriptien käyttö navigaation toteutuksessa voi heikentää sivuston sijoitusta hakutuloksissa.

Käytä h1- ja h2-tekstiotsikoita

Otsikoiden tekninen toteutus vaikuttaa sivujen hakukonenäkyvyyteen. Otsikoiden tyyleinä kannattaa ehdottomasti käyttää standardinmukaisia h1 ja h2 -merkintöjä.
Hakukoneet arvostavat näiden otsikoiden sisältämää tietoa enemmän kuin normaalissa tekstissä esiintyvää sanaa. Pelkät rivinvaihdot ja lihavointi eivät auta hakukonetta tunnistamaan tekstiä otsikoksi.
Varsinaisten otsikoiden ulkoasu voidaan toki muotoilla vapaasti CSS-tyylien avulla.

Käytä selkeitä URI-osoitteita

Sivun URI-osoitteesta löytyvät avainsanat ovat arvokkaita hakukoneille ja parantavat sivun löydettävyyttä. Niinpä osoite on syytä, mikäli suinkin mahdollista, kirjoittaa selkokielisesti.
Näin myös käyttäjä pystyy jo osoitteen nähdessään päättelemään sivun sisällön. Lisäksi osoite on helppo vaikkapa sanella puhelimessa.
Käytettävät avainsanat kannattaa erottaa lyhyellä väliviivalla toisistaan, jotta ne erottuvat paremmin. Välilyöntejä ja skandinaavisia merkkejä (Ä, Ö, Å) ei kannata käyttää, koska palvelin- ja selainsovellukset muuttavat ne usein erilaisiksi merkkijonoiksi, jolloin osoitteen luettavuus kärsii.

Hanki linkkejä

Ulkoiset linkit ovat yksi tärkeimmistä hakukonelöydettävyyteen vaikuttavista asioista. Hakukoneiden mukaan hyville sivuille osoittaa enemmän linkkejä kuin huonoille sivuille.
Linkkien tulee olla laadukkaita, sillä hakukoneet eivät salli keinotekoista, ylläpitäjän itsensä tuottamaa linkitystä.
Laadukkaiden linkkien saaminen sivuille vaatii ammattitaitoa. Helppo tapa toteuttaa linkityksiä on lisätä sivusto web-hakemistoihin.
Toinen tapa linkkimäärän kasvattamiseen on panostaa erityisen laadukkaaseen sisältöön. Hyvä sisältö houkuttelee muita sivustoja linkittämään sivustoosi.

Ole kärsivällinen

Hakukoneoptimointi ja hakukonelöydettävyyden parantaminen ja tuloksien saavuttaminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä.
Älä hätäile ja odota sivujesi nousevan tuloslistojen kärkeen hetkessä - kärsivällinen odotus ja jatkuva parantaminen palkitaan varmasti.

Hakukoneoptimoinnin huomioiminen

Hakukoneoptimoinnin näkökulmat kannattaa ottaa huomioon jo uutta verkkopalvelua tai -sivustoa suunniteltaessa. Kun perusasiat on kunnossa, helpottuu optimointi selvästi. Kun sivustosi toteuttaja noudattaa seuraavia ohjeita, on käytössäsi hyvä perusta menestyvälle verkkopalvelulle.
Toimiva verkkopalvelu muodostuu kolmesta elementistä: sisällöstä, tekniikasta ja visuaalisesta ilmeestä.
Kaikki nämä vaikuttavat myös sivuston löydettävyyteen. Sisällön tulisi olla ainutlaatuista ja runsasta, tekniikan noudattaa standardeja ja olla nopeaa, visuaalisen ilmeen tulisi miellyttää sivuston käyttäjiä estämättä hakukoneiden toimintaa.
Seuraavia ohjeita noudattamalla sivuston optimointi on vankalla perustalla.

Käytä sivustossa sisällön metakuvauksia

Html-kieli mahdollistaa verkkosivujen sisällön kuvauksen erilaisten meta-määreiden avulla. Näiden merkitys hakukoneystävällisen ja löydettävän palvelun rakentamiselle on huomattava. Sen vuoksi sivuston koodauksen tai käytettävän julkaisujärjestelmän on tuettava meta-elementtien sivukohtaista määrittelyä.
• Description & title: Verkkopalvelun tekniikan tulee mahdollistaa sivukohtaiset meta descriptionit ja meta titlet.
• Verkkopalvelun www-osoitteet: Mikäli suinkin mahdollista, verkkopalvelun osoiterakenteen tulisi olla selkeä. Tämä parantaa käyttäjän käyttökokemusta sekä mahdollistaa kuvaavien osoiterakenteiden luonnin. Osoitteistoa olisi hyvä myös pystyä muokkaamaan jälkeenpäin.

Suunnittele selkeä rakenne

Selkeä rakenne auttaa käyttämään palvelua, tekee ylläpidosta helppoa ja auttaa hakukoneita ymmärtämään sivuston rakennetta ja sisältöä.
• Rakenne: Toteuta verkkopalvelun rakenne siten, että käyttäjä pääsee jokaiselle verkkopalvelun sivulle maksimissaan kolmella klikkauksella.
• Ainutlaatuinen sisältö: Älä kierrätä muiden sivustojen sisältöä. Estä tuplasisällön syntyminen. Tärkeintä on välttää identtisien sivujen luominen. Osittainen samojen tietojen sisällyttäminen eri sivuille ei haittaa, ellei päällekkäisyys ole erittäin suurta.
• Sivukartta: Jos mahdollista, rakenna verkkopalvelulle sivukartta. Sivukartan ei tarvitse olla hallitseva elementti verkkopalvelussa. Yleensä pieni linkki sivukarttaan on riittävä.

Hakukoneet ja käyttäjät etsivät sisältöä

Verkkopalvelussa ei kannata julkaista sisällöttömiä sivuja. Esimerkiksi erityyppiset sisääntulosivut ovat yleensä perusteettomia sekä käyttäjien käyttökokemuksen että hakukonelöydettävyyden kannalta.
Käytä nostoja käyttäjien ohjaamiseksi halutulle sivuston osiolle. Pidä sisältö selkeänä ja helposti hahmotettavana. Nostoilla tarkoitetaan lyhennelmiä verkkopalvelun alasivun tärkeästä sisällöstä. Esimerkiksi etusivulle kannattaa sijoittaa tärkeästä tuotteesta lyhyt esittely, josta käyttäjä ohjataan linkillä alasivulle.
Julkaise verkkopalvelussa käyttäjää kiinnostavaa sisältöä. Yleensä käyttäjään vetoaa tuotteiden ja palvelujen kuvaukset yritysesittelyn sijaan. Tietenkin kannattaa perustella, miksi palvelu kannattaa ostaa juuri teidän yritykseltänne.
Tuo tärkeät osiot selkeästi esiin jo verkkopalvelunne etusivulla. Etusivua ei kannata täyttää erityyppisillä yritysesittelyillä tai uutisilla. Hakukoneiden tai mainonnan kautta sivuille saapuva käyttäjä on kiinnostunut yrityksesi tuotteista ja palveluista. Kerro mitä hyötyä yrityksestäsi on asiakkaalle toistelematta strategian, mission tai vision korulauseita. Kerro sen sijaan, mitä ongelmia palvelunne ratkaisee tai kuinka tuotteenne helpottaa asiakkaan elämää.
Hakukoneet rakastavat sisältöä. Pyri luomaan verkkopalvelun alasivuille merkityksellistä sisältöä siten, että tärkeillä sivuilla olisi vähintään 500 merkkiä sisältöä. Tämä parantaa huomattavasti verkkopalvelun mahdollisuuksia saavuttaa kävijöitä hakukoneista.
Usein sisältöä tarvitaan tätä vielä selvästi enemmän. Sen vuoksi esimerkiksi blogit ovat nykyään suosittu tapa rakentaa yrityksen verkkosivuille sisältöä vähitellen.
Sisällön tulisi olla helposti luettavaa. Sen vuoksi käytä väliotsikoita, palstoja, kappalejakoa, lihavointeja ja luetteloita.
Ne helpottavat pitkän tekstin lukemista ja sisällön nopeaa hahmottamista.

Pidä tekniikka yksinkertaisena

Tekniikka on hyvä renki. Valitettavasti monet teknologiat vaikeuttavat hakukoneiden toimintaa voimakkaasti. Siksi näiden teknologioiden käyttö heikentää sivustosi näkymistä Googlen hakutuloksissa.
• Javascript: Vältä JavaScriptin käyttöä. Jos esimerkiksi menurakenne vaatii JavaScriptin käyttöä, pyrkikää aina toteuttamaan valikkorakenne myös NoScript-osaan.
• Flash: Vältä animaatioita. Flash-animaatioiden käyttö heikentää hakukonelöydettävyyttä. Erityisesti koko sisällön toteuttamista Flash-tekniikalla tulee välttää, jos tavoitellaan hyvää hakukonelöydettävyyttä. Vaikka Google ja Adobe ovatkin yhteistyössä kesällä 2008 integroineet Googlen hakurobottiin Flash-sisältöä lukevan tekniikan, ei Flash-sisältö indeksoidu hakukoneisiin yhtä hyvin kuin teksti.
• Standardit: Noudata standardeja. Hakukoneet rakastavat standardeja. Tämän takia verkkopalvelun koodin tulee olla standardien mukaista (xHTML, HTML, CSS).
Verkkopalvelun HTML-taitto tulee mahdollisuuksien mukaan toteuttaa div-elementeillä. Käytä table-elementtiä vain taulukoissa.
• Semanttisuus: Ohjelmoi verkkopalvelu semanttisesti eli merkityksellisesti käyttämällä html-kielen elementtejä (H1, H2, Strong jne. merkintätapa). Semanttisuus mahdollistaa eri asioiden painottamisen siten, että hakukoneet tunnistavat eron. Hakukone ei esimerkiksi osaa tunnistaa määrittelyä Otsikko otsikoksi. Vastaavasti, jos otsikko merkitään muodossa <h1>otsikko</h1> tunnistaa hakukone tämän pääotsikoksi. Hakukone ei tunnista lihavoitua tekstiä otsikoksi.
Verkkopalvelun tekniikan tulee sallia linkkien, kuvien ja muiden elementtien tarkenteiden käytön (esimerkiksi alt- ja title -merkinnät).
• Linkitystekniikka: Toteuta linkit absoluuttisesti, ja tekstilinkkeinä.
• Kuvat: Vältä tekstin korvaamista kuvilla. Sivujen otsikot ja leipäteksti kannattaa toteuttaa HTML-tekstinä.

Pidä sivusto pienenä ja nopeana

Verkkosivuston tai -palvelun nopeus vaikuttaa nykyään selvästi Googlen hakutuloksiin. Lisäksi nopean sivuston käyttäjäkokemus on hidasta selvästi parempi.
Verkkopalvelun yksittäisten sivujen koko on hyvä pitää mahdollisimman pienenä. Esimerkiksi kaikki JavaScript ja CSS-määrittelyt kannattaa siirtää ulkoisiin tiedostoihin, joihin ainoastaan viitataan päädokumentissa. Myös turhaa sivuston kommentointia koodissa on syytä välttää.
Tarkkaile myös kuvien kokoa. Vaikka nopea laajakaista on nykypäivää, arvioivat hakukoneet sivujen saavutettavuutta mm. sivujen latausajan perusteella. Kahden ja kymmenen sekuntin välinen ero on erittäin merkittävä: se saattaa estää kaupan syntymisen.
Kiinnitä huomiota myös verkkopalvelun käyttämän palvelimen nopeuteen.

Älä naamioi sisältöä

Sisällön naamioimisella tarkoitetaan menettelyä, jossa verkkopalvelun käyttäjille ja hakuroboteille tarjotaan erilaista sisältöä. Hakukoneet ovat kieltäneet sisällön naamioimisen, sillä tämä tekniikka mahdollistaisi kokonaan eri aiheesta kertovan sisällön esittämisen käyttäjille ja hakuroboteille, jolloin hakukoneiden antamat tulokset eivät enää vastaisi todellisuutta.
Sisällön naamiointi perustuu teknisesti yleensä käyttäjäliitännän (eng. user agent) tai IP-osoitetiedon perusteella tapahtuvaan tunnistukseen. Kaikki merkittävät hakukoneet (mm. Google, MSN Live Search, Yahoo) ovat kieltäneet sisällön naamioinnin. Pahimmillaan menetelmän käyttö voi aiheuttaa sivuston poistamiseen hakukoneiden indeksistä.
Hakukoneystävällisen verkkopalvelun kehitystyön lähtökohta on mahdollisimman laadukas ohjelmointi, korkealaatuinen sisältö ja huolellinen rakenteen suunnittelu. Tämä luo parhaan pohjan hyvän hakukonelöydettävyyden rakentamiselle.


Pyydä esittely Pyydä esittely
Lisätietoja


Netello Systems Oy
Y-tunnus 1544982-0

Saukonojantie 27 B
20250 Turku Kartta Kartta

»Tietoja yrityksestä

Puhelin (02) 279 6000
Fax (02) 279 6001

Sähköposti (myynti)
myynti@netello.com

Sähköposti (laskutus)
laskutus@netello.com

»Asiakaspalvelu© 1999 - 2016 Netello Systems Oy. Käyttämällä tätä palvelua käyttäjä antaa suostumuksensa rekisteriselosteen mukaiseen tietojen keräämiseen
Tulosta tämä sivu
 SEO  Julkaisujärjestelmä SiteSystem Netello Julkaisujärjestelmä